استاندارد های کیفیت آب

3759 جستجو و شمارش كليفرم ھا در آب به روش چند لوله اي 
4207 کیفیت آب- شمارش میکروارگانیسم ها 
4208 کیفیت آب- نمونه برداری از آب برای 
5271 آب – شمارش ميكرو ارگانيسمھاي قابل كشت 
5353 آب – جستجو و شمارش اسپوركلستريديومھاي احيأكننده سولفيت با استفاده از 
5801 كيفيت آب اندازه گيري نيتروژن روش استفاده از هضم اكسايشي توسط- 
5861 آب جستجو و شناسايي باكتريهاي آهن روش آزمون –  ميكروبيولوژي 
5868 آب شناسايي و شمارش قارچ ها 
5870 آب شناسايي و شمارش باكتريهاي احياء كنند ه سولفات به روش MPN )
5904 کیفیت آب- تعیین میزان مواد جامد معلق 
6722 كيفيت آب ، تعيين رنگ روش آزمون 
7046 کیفیت آب- اندازه گیری کرم 
7225 آب- جستجو و شناسایی کلیفرم ها به روش وجود-عدم وجود 
7379 کیفیت آب- دستورالعمل اندازه گیری کربن آلی کل 
7381 کیفیت آب- اندازه گیری روغن و گریس و هیدروکربن های نفتی در آب و فاضلاب
7476 ”كيفيت آب تعيين هدايت الكتريكي آب
7483 كيفيت آب –اندازه گيري جيوه”
7615 کیفیت آب-روش بررسی ممانعت از نیترات سازی میکروارگانیسم های لجن فعال به وسیله مواد شیمیایی
7724-2 كيفيت آب جستجو و شمارش انتروكوك هاي روده اي قسمت دوم روش صافي
7725-1 كيفيت آب جستجو و شناسايي اشريشيا كلي و كلي فرم ها قسمت اول روش صافي غشايي
7919 کيفيت آب انذازه گيری ميسان سيليس روش – –
7959 كيفيت آب – نمونه برداری از دریا
7960 كيفيت آب – نمونه برداری از پساب ها
7961 كيفيت آب – نمونه برداری ازدریاچه
7993 كيفيت آب – ارزیابی صافی های غشاییمورد استفاده برای آزمون میکروبیولوژی
8394 سدیم هیپوکلریت – مورد مصرف در تصفیه آب آشامیدنی –
8650 کیفیت آب – تعیین آلومینیوم به روش اسپکترومتری
8651 کیفیت آب – تعیین آهن به روش اسپکترومتری با استفاده از
8652 کیفیت آب – تعیین مجموع کلسیم و منیزیم به روش
8789 کیفیت آب- شناسایی گونه های سالمونلا
8798 کیفیت آب – ارزیابی قابلیت تجزیه زیستی
8868 کیفیت آب – آزمون های مهارکنندگی رشد جلبک ها با مواد کم محلول ، ترکیبات فرار ، فلزات و فاضلاب
8869 کیفیت آب شناسایی و شمارش سودوموناس آئروژینوزا به روش صاف کردن غشایی
8910 کیفیت آب – روش های نمونه برداری –
8911 کیفیت آب – اندازه گیری منگنز
8959 کیفیت آب – حفاظت و جابجایی نمونه های رسوبی و لجن
9886 آب – حفاظت و جابجايي نمونه هاي آب
10109 کیفیت آب- اندازهگیری آرسنیک 
10110 کیفیت آب- اندازهگیری سلنیم 
13033 تعيين اجزاء اثر گذار بر روي طعم و بوي آب در سيستم هاي لوله کشی 
pH کیفیت و اندازه گیری
آب آشامیدنی –ویژگی های میکروبیولوژی
تعیین فلوراید – کیفیت آب –
کیفیت آب – اندازه گیری سولفید آزاد شده در آب
کیفیت آب – تعیین کلر آزاد و کلر کل – 13644-2
ویژگی فیزیکی شیمیایی آب اشامیدنی

, , , , , , , , , , , ,

Related Posts

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست