پایان نامه بررسی کیفیت میکروبی و شیمیایی آب شرب شهر ازنا

225,000 تومان

پایان نامه بررسی کیفیت میکروبی و شیمیایی آب شرب شهر ازنا:

جهت تشخیص تغییرات کیفی آبهای زیرزمینی و نیز چاه¬های تأمین آب لازم است وضعیت آن¬ها را در یک دوره بلند مدت بررسی نمود. با توجه به اینکه رفع آلودگی از یک سفره آب زیرزمینی کاری بسیار پر هزینه و تا حدودی غیر ممکن است، بنابراین جلوگیری از آلوده شدن آبهای زیرزمینی یکی از مهم¬ترین فعالیت¬ها جهت محافظت از آب است. در این پایان نامه ابتدا اصولی عمومی در زمینه لزوم بررسی و نیز روش¬های بررسی وضعیت کیفی منابع آب چاه نگارش شده، سپس چندین مورد از تحقیقات و پروژه¬های مربوط به این بحث در نقاط مختلف کشور در فصل سوم ارایه شده است. در این زمینه سعی شده خلاصه هر یک از این پروژه¬ها به همراه نتایج آن¬ها ذکر شوند. به عنوان مطالعه موردی این پایان¬نامه نیز تأکید بر مطالعه و بررسی عوامل تأثیرگذار بر کیفیت آب شهر ازنا (به¬عنوان مطالعه موردی) بوده است. ازنا در در ۴۱۵۰ متری اشترانکوه در فلات مرکزی ایران و در میان دشت¬های وسیع استان لرستان قرار دارد. این شهرستان با مساحت ۱۲۱۲ کیلومتر مربع در ۱۳۲ کیلومتری شرق خرم آباد واقع گردیده است. برای تهیه نقشه¬های مربوط به کیفیت آب این شهرستان، نتایج آنالیز کیفی آب چاههای مورد نمونه برداری از شرکت سهامی آب منطقه ای تهیه شد و سپس با استفاده از داده های موجود، نقشه های کیفی توسط نرم افزارهای مختلفی از جمله ArcMap رسم گردیده است. سپس به کمک استانداردها و معیارهای سنجش کیفیت آب برای انواع مصارف شرب و یا کشاورزی، کلاسه بندی آنها انجام شد. پارامترهایی که برای آنها نقشه¬های کلاسه بندی تهیه شد عبارتند از هدایت الکتریکی، نیترات، نیتریت، منیزیم، کلسیم، جامدات محلول و میزان سختی کل. درنهایت به عواملی که بر آب زیرزمینی منطقه تأثیر داشته و خواهند داشت اشاره شده است. نتایج بررسی¬ها در مطالعه موردی نشان می¬دهد که برخی از پارامترهای مورد مطالعه به شدت تحت تأثیر سختی کل می¬باشند.

13 در انبار

مفتخریم که2 کاربر تاکنون این محصول را تهیه کرده اند.

توضیحات

پایان نامه بررسی کیفیت میکروبی و شیمیایی آب شرب شهر ازنا

پایان نامه بررسی کیفیت میکروبی و شیمیایی آب شرب شهر ازنا چکیده:

جهت تشخیص تغییرات کیفی آبهای زیرزمینی و نیز چاه¬های تأمین آب لازم است وضعیت آن¬ها را در یک دوره بلند مدت بررسی نمود. با توجه به اینکه رفع آلودگی از یک سفره آب زیرزمینی کاری بسیار پر هزینه و تا حدودی غیر ممکن است، بنابراین جلوگیری از آلوده شدن آبهای زیرزمینی یکی از مهم¬ترین فعالیت¬ها جهت محافظت از آب است. در این پایان نامه ابتدا اصولی عمومی در زمینه لزوم بررسی و نیز روش¬های بررسی وضعیت کیفی منابع آب چاه نگارش شده، سپس چندین مورد از تحقیقات و پروژه¬های مربوط به این بحث در نقاط مختلف کشور در فصل سوم ارایه شده است. در این زمینه سعی شده خلاصه هر یک از این پروژه¬ها به همراه نتایج آن¬ها ذکر شوند. به عنوان مطالعه موردی این پایان¬نامه نیز تأکید بر مطالعه و بررسی عوامل تأثیرگذار بر کیفیت آب شهر ازنا (به¬عنوان مطالعه موردی) بوده است. ازنا در در ۴۱۵۰ متری اشترانکوه در فلات مرکزی ایران و در میان دشت¬های وسیع استان لرستان قرار دارد. این شهرستان با مساحت ۱۲۱۲ کیلومتر مربع در ۱۳۲ کیلومتری شرق خرم آباد واقع گردیده است. برای تهیه نقشه¬های مربوط به کیفیت آب این شهرستان، نتایج آنالیز کیفی آب چاههای مورد نمونه برداری از شرکت سهامی آب منطقه ای تهیه شد و سپس با استفاده از داده های موجود، نقشه های کیفی توسط نرم افزارهای مختلفی از جمله ArcMap رسم گردیده است. سپس به کمک استانداردها و معیارهای سنجش کیفیت آب برای انواع مصارف شرب و یا کشاورزی، کلاسه بندی آنها انجام شد. پارامترهایی که برای آنها نقشه¬های کلاسه بندی تهیه شد عبارتند از هدایت الکتریکی، نیترات، نیتریت، منیزیم، کلسیم، جامدات محلول و میزان سختی کل. درنهایت به عواملی که بر آب زیرزمینی منطقه تأثیر داشته و خواهند داشت اشاره شده است. نتایج بررسی¬ها در مطالعه موردی نشان می¬دهد که برخی از پارامترهای مورد مطالعه به شدت تحت تأثیر سختی کل می¬باشند.

کلمات کلیدی: آب زیرزمینی، آب چاه، پارامترهای کیفیت آب، شهر ازنا، سیستم اطلاعات جغرافیایی

مقدمه

وجود بیش از ۶۰۰۰۰۰ حلقه چاه آب در آبخوان های آبرفتی و سازند سخت حاکی از اهمیت منابع آب زیرزمینی در کشور مادر مصارف مختلف )کشاورزی، شرب و بهداشت و صنعت ) است . حجم قابل توجه برداشت از این منابع از طریق چاه ها به ویژه در بخش کشاورزی که بیش از ۹۰ درصد این مصارف را بخود اختصاص می دهد، بیانگر نقش مهم و انکارناپذیر آب زیرزمینی در توسعه زیرساخت های کشور می باشد. هر چند که بخشی از منابع آب زیرزمینی به صورت طبیعی از طریق چشمه ها و زهکش ها و یا از طریق حفر قنوات در سطح زمین ظاهر می شود و مورد استفاده قرار می گیرد، اما در حال حاضر عمده آب زیرزمینی مصرفی در کشور با استفاده از تکنیک های حفاری مختلف از طریق حفر چاه های نیمه عمیق و عمیق تامین می شود. بنابراین نقش چاه های آب در تامین نیازهای آبی همواره در توسعه کشورها پر رنگ ظاهر شده و به همین لحاظ در اکثر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه چاه آب به عنوان یک سازه هیدرولیکی مهم مطرح بوده و در طراحی و نظارت بر حفر و تجهیز آن مبالغ قابل توجهی هزینه می شود.
هرچند که ایرانیان اولین قومی بودند که با وسایل ابتدایی و ساده از طریق حفر چاه در سیستم قنات توانستند به آب زیرزمینی  دست یابند اما حفر چاه های آب با استفاده از فن آوری های جدید در کشور ما به حدود نیم قرن پیش می رسد. طی این مدت نسبتا طولانی شیوه نامه ها، راهنماها و دستورالعمل هایی به صورت پراکنده توسط متخصصین و کارشناسان صنعت آب در زمینه تعیین محل چاه ها و نحوه نظارت برآنها تهیه شده و مورد استفاده قرار گرفته که لازم است با توجه به هزینه های هنگفتی که سالانه در امر حفر این چاه ها بر دوش دولت و همچنین بخش خصوصی به ویژه کشاورزان سنگینی می کند، مجموعه ای جامع و یکپارچه در قالب یک دستورالعمل استاندارد فراهم گردد تا ضمن این که از هدر رفت هزینه ها جلوگیری به عمل آید در افزایش عمر مفید چاه های آب نقش به سزایی داشته باشد .

فهرست مطالب

 

عنوان                                                صفحه
فصل اول: کلیات
۱-۱ .   مقدمه    ۱
۱-۲٫ چاه آب    ۱
۱-۳ .  انواع چاه     ۲
۱-۳-۱٫   چاه بهره برداری ‌    ۲
۱-۳ -۲٫ چاه اکتشافی ‌    ۲
۱-۳-۳ . چاه مشاهدای‌    ۲
۱ – ۴٫ آب های زیر زمینی ‌    ۲
۱-۵ .   تاریخچه بهره برداری از آب های زیرزمینی    ۳
۱-۶٫ اهمیت استفاده از آب های زیرزمینی    ۴
۱-۷٫  ضرورت طرح مسئله و اهمیت آن     ۵
۱-۸٫ تعریف آب قابل شرب    ۶
۱-۹ .  ویژگی های ظاهری آب     ۶
۱-۹-۱٫   کدورت ‌    ۶
۱-۹ -۲٫  رنگ ‌    ۷
۱-۹-۳ . بو‌    ۷
۱-۹ – ۴٫ مزه ‌    ۷
۱-۱۰ . ویژگی فیزیکی آب    ۸
۱-۱۰-۱ . حرارت     ۸
۱-۱۰ -۲٫ مقاومت     ۸
۱-۱۰-۳٫  چگالی    ۸
۱-۱۱٫ ویژگی شیمیایی آب    ۹
۱-۱۱-۱٫  گازها     ۹
۱-۱۱-۲٫  یون ها     ۹
۱-۱۱-۳٫  باقیمانده خشک     ۹
۱-۱۲٫ ویژگی بیولوژیک آب     ۹
۱-۱۲-۱٫  بیماری باکتری    ۱۰
۱-۱۲-۱-۱ . وبا    ۱۰
۱-۱۲-۱-۲ .  تیفوئید(حصبه)    ۱۱
۱-۱۲-۱-۳٫  پاراتیفوئید (شبه حصبه)‌    ۱۱
۱-۱۲-۱-۴٫ اسهال باسیلی (دیسانتری باسیلی)‌    ۱۱
۱-۱۲-۲٫ بیماری¬های پروتوزئری    ۱۱
۱-۱۲-۲-۱٫آمیبیاژ(اسهال آمیبی)‌    ۱۲
۱-۱۲-۲-۲٫  ژیاردیازیس ‌    ۱۲
۱-۱۲-۲-۳٫ بالانتیدیازیس ‌    ۱۲
۱-۱۲-۳٫  بیماری¬های ویروسی    ۱۲
۱-۱۲-۳-۱٫ هپاتیت عفونی (هپاتیت A)    ۱۳
۱-۱۲-۳-۲٫ پولیومیلیت    ۱۳
۱-۱۲-۳-۳٫ گاسترو آنتریت ویروسی    ۱۳
۱-۱۲-۴٫ بیماری ناشی از کرم¬های انگل    ۱۳
۱-۱۲-۴-۱٫ شیستوز و میازیس یا بیلاریوزس    ۱۴
۱-۱۲-۴-۲٫  آسکاریازیس    ۱۴
۱-۱۲-۴-۳٫ بیماری ناشی از کرم قلابدار    ۱۴
۱-۱۲-۴-۴٫ دراکونکولوس یا تب گینه    ۱۴

فصل دوم: روش¬های کنترل کیفیت آب شرب
۲-۱٫ کنترل کیفیت آب آشامیدنی    ۱۵
۱۲-۲٫ انتخاب ارگانیسم های شاخص    ۱۶
۲-۳٫ نمونه برداری از آب    ۱۷
۲-۳-۱٫  انتخاب محل نمونه برداری    ۱۸
۲-۳-۲٫ دفعات نمونه برداری ‌    ۱۸
۲-۳-۳٫  روش¬های نمونه برداری    ۱۹
۲-۳-۳-۱٫ نمونه برداری از آبهای سطحی مثل رودخانه ها    ۱۹
۲-۳-۳-۲٫ نمونه برداری از منابع آبهای زیر زمینی ‌    ۲۰
۲-۳-۳-۳٫ نمونه برداری از شبکه های آبرسانی شهری ‌    ۲۰
۲-۳-۴٫  مقدار نمونه    ۲۰
۲-۳-۵٫  رعایت ضوابط نمونه برداری ‌    ۲۱
۲-۳-۶٫  نگهداری نمونه ها    ۲۱
۲-۳-۷٫ ارسال نمونه به آزمایشگاه ‌    ۲۱
۲-۴٫ باکتریولوژیکی آب آشامیدنی    ۲۲
۲-۴-۱٫ ا آب های لوله کشی شده    ۲۲
۲-۴-۱-۱٫ آب های تصفیه شده(نمونه برداری در هنگام ورود به شبکه توزیع)    ۲۲
۲-۴-۱-۲٫ آب های تصفیه نشده (نمونه برداری در هنگام ورود به شبکه توزیع)    ۲۲
۲-۴-۱-۳٫  آب های تصفیه شده(نمونه برداری درداخل  شبکه توزیع)    ۲۳
۲-۴-۱-۴٫ آب های لوله کشی نشده ‌    ۲۳
۲-۵٫ روش¬های آزمایش باکتریولوژی آب آشامیدنی    ۲۴
۲-۵-۱٫ روش MPN    ۲۴
۲-۵-۲٫ روش کار    ۲۵
۲-۵-۲-۱٫  تجهیزات و ظروف    ۲۶
۲-۵-۳٫ محیط کشت ‌    ۲۶
۲-۵-۳-۱٫ لوریل تریپتوز براث    ۲۶
۲-۵-۳-۲٫ برلیانت گرین لاکتوزبیل براث(BGLB)    ۲۷
۲-۵-۳-۳٫  ائوزین متیلن بلوآگار    ۲۷
۲-۵-۴٫ آب رقیق سازی ‌    ۲۷
۲-۶٫ روش کار    ۲۷
۲-۶-۱٫ روش احتمالی    ۲۷
۲-۶-۲ . روش تاییدی    ۲۸
۲-۶-۳ . روش تکمیلی    ۲۸

فصل سوم: برخی از مطالعات وضعیت منابع تأمین آب شرب در ایران
۳-۱٫ بررسی میزان آلودگی منابع آب دشت الیگودرز – ازنا به کودهای شیمیایی نیترات وفسفات    ۲۹
۳-۱-۱٫ مشخصات تحقیق    ۲۹
۳-۱-۲٫ مشخصات منطقه    ۲۹
۳-۱-۳٫ روش و مواد    ۲۹
۳-۱-۴٫ نتایج تحقیقات مشابه    ۲۹
۳-۱-۵٫  بحث و نتیجه گیری    ۳۰
۳-۱-۶٫  پیشنهادات    ۳۱
۳-۲٫  بررسی کیفیت شیمیایی منابع تامین آب شرب شهر خرم آباد    ۳۱
۳-۲-۱٫  روش تحقیق    ۳۱
۳-۲-۲٫  نتایج تحقیق ‌    ۳۲

فصل چهارم : وضعیت کیفی چاه¬های آب شرب منطقه ازنا (مطالعه موردی)
۴-۱٫  مقدمه    ۳۴
۴-۲٫ منطقه مورد مطالعه (ازنا)‌    ۳۴
۴-۲-۱٫  موقعیت مکانی و جمعیتی ‌    ۳۴
۴-۲-۲٫ منابع آب منطقه    ۳۴
۴-۲-۳٫ مخازن ذخیره    ۳۵
۴-۳٫ روش تهیه نقشه کیفی و تجزیه تحلیل آنها ‌    ۳۶
۴-۳-۱٫ مقدمه ای بر سیستم اطلاعات جغرافیایی ‌    ۳۶
۴-۳-۱-۱٫ساختار داده های برداری ‌    ۳۷
۴-۳-۱-۲٫  ساختار داده های رستری    ۳۷
۴-۳-۲٫ معرفی نرم افزار ArcGIS ‌    ۳۷
۴-۳-۳٫ روش تهیه نقشه های کیفی شهر ازنا    ۳۸
۴-۴٫ روش های اندازه گیری عوامل فیزیکی و شیمیایی در آب    ۳۹
۴-۴-۱٫  اندازه گیری ویژگیهای فیزیکی    ۴۰
۴-۴-۱-۱٫ کل جامدات محلول در ١٨٠‌    ۴۰
۴-۴-۱-۲٫ هدایت الکتریکی ‌    ۴۰
۴-۴-۱-۳٫ کدورت    ۴۱
۴-۴-۱-۴٫ pH آب    ۴۱
۴-۴-۱-۵٫ رنگ    ۴۲
۴-۴-۲٫ اندازه گیری ویژگی شمیایی    ۴۳
۴-۴-۲-۱٫ سختی    ۴۳
۴-۴-۲-۲٫ کلسیم    ۴۴
۴-۴-۲-۳٫ سختی منیزیم    ۴۵
۴-۴-۲-۴٫ قلیائیت    ۴۵
۴-۴-۲-۵٫کلرور    ۴۶
۴-۴-۲-۶٫ سولفات    ۴۷
۴-۴-۲-۷٫ نیترات    ۴۸
۴-۴-۲-۸٫ نیتریت    ۴۹
۴-۴-۲-۹٫ فلوئور    ۴۹
۴-۴-۲-۱۰٫ فسفر    ۵۰
۴-۴-۲-۱۱٫ سدیم    ۵۲
۴-۴-۲-۱۲٫ پتاسیم    ۵۳
۴-۵٫ نتایج تحقیق ‌    ۵۴
۴-۵-۱٫ وضعیت شیمیایی منابع آب ازنا    ۵۴
۴-۵-۱-۱٫  کل جامدات محلول    ۵۴
۴-۵-۱-۱-۱٫ میانگین مقادیر TDS ‌    ۵۶
۴-۵-۱-۲٫ هدایت الکتریکی  ‌    ۵۷
۴-۵-۱-۲-۱٫ میانگین مقادیرهدایت الکتریکی ‌    ۵۹
۴-۵-۱-۳٫ سختی کل    ۶۰
۴-۵-۱-۳-۱٫ میانگین مقادیر سختی کل    ۶۲
۴-۵-۱-۴٫ کلرور    ۶۳
۴-۵-۱-۴-۱٫ میانگین مقادیر کلرور    ۶۵
۴-۵-۱-۵٫ سولفات    ۶۶
۴-۵-۱-۵-۱٫ میانگین مقادیرسولفات    ۶۸
۴-۵-۱-۶٫ نیترات    ۶۹
۴-۵-۱-۶-۱٫ میانگین مقادیرنیترات    ۷۱
۴-۵-۱-۷٫ نیتریت    ۷۲
۴-۵-۱-۷-۱٫ میانگین مقادیرنیترات    ۷۴
۴-۵-۱-۸٫ فلوئور    ۷۵
۴-۵-۱-۸-۱٫ میانگین مقادیر فلوئور    ۷۷
۴-۵-۱-۹٫ کلسیم    ۷۸
۴-۵-۱-۹-۱٫میانگین مقادیرکلسیم    ۸۰
۴-۵-۱-۱۰٫ منیزیم    ۸۱
۴-۵-۱-۱۰-۱٫ میانگین مقادیرمنیزیم    ۸۳
۴-۵-۱-۱۱٫ سدیم    ۸۴
۴-۵-۱-۱۱-۱٫ میانگین مقادیرسدیم    ۸۶
۴-۵-۱-۱۲٫ پتاسیم    ۸۷
۴-۵-۱-۱۲-۱٫میانگین مقادیرپتاسیم    ۸۹
۴-۶٫ وضعیت میکروبی منابع آب    ۹۰
۴-۶-۱٫  استانداردها و معیار های قضاوت    ۹۰
۴-۷٫ وضعیت کلر سنجی منابع آب ازنا    ۹۲
۴-۸٫ نقشه های کیفی شهر ازنا    ۹۳
۴-۸-۱٫نیترات ‌    ۹۳
۴-۸-۲٫ سختی کل ‌    ۹۴
۴-۸-۳٫ کل جامدات محلول ‌    ۹۵
۴-۸-۴٫ کلسیم    ۹۶
۴-۸-۵٫ هدایت الکتریکی    ۹۷
۴-۸-۶٫ نیتریت    ۹۸
۴-۸-۷٫ منیزیم    ۹۹

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱٫ نتیجه گیری و پیشنهادات    ۱۰۰
۵-۱-۱٫ نتیجه گیری    ۱۰۰
۵-۱-۲٫ پیشنهادات    ۱۰۱

فهرست جداول

عنوان                                                صفحه

جدول ۲-۱٫ حداقل دفعات نمونه برداری از آب شرب در سیستم توزیع    ۱۹
جدول ۲-۲٫ حد مجاز کیفیت باکتریولوژی آب آشامیدنی    ۲۳
جدول ۲- ۳٫ طبقه بندی آبها طبق نظر شولر    ۲۴
جدول ۲- ۴٫ جدول MPN    ۲۵
جدول ۳-۱٫ میانگین غلظت پارامتر های اندازه گیری شده منابع تامین آب شرب خرم آباد    ۳۳
جدول ۳-۲٫ مشخصات چشمه های تامین کننده آب شهر خرم آباد    ۳۳
جدول۳-۳٫ مشخصات چاه های تامین کننده آب شهر خرم آباد    ۳۳
جدول ۴-۱٫ مشخصات چاههای شهر ازنا    ۳۵
جدول۴-۲٫ مشخصات چاه های تامین کننده آب شهر ازنا    ۳۶
جدول ۴-۳٫ انجام آزمایشات فیزیکی و شیمیا یی آب در آزمایشگاه لرستان      ۳۹
جدول ۴-۴٫میانگین غلظت پارامترهای اندازه گیری شده منابع تأمین آب شرب شهر ازنا    ۹۰
جدول ۴-۵٫ کیفیت آب بر اساس تعداد باکتری¬های هتروتروف طبق نظر میگول    ۹۱

فهرست نمودارها
عنوان                                                صفحه

نمودار ۴-۱٫ مخازن ذخیره آب شهر ازنا    ۳۵
نمودار ۴-۲ تغییرات کل جامدات محلول در چاههای منطقه ازنا در طی  سه سال    ۵۴
نمودار ۴-۲ -۱٫ تغییرات کل جامدات محلول در چاههای منطقه ازنا در طی  سه سال    ۵۵
نمودار۴-۳٫  میانگین مقادیر TDS    ۵۶
نمودار۴-۴ تغییرات هدایت الکتریکی در چاههای منطقه ازنا در طی  سه سال    ۵۷
نمودار ۴-۴ -۱٫ تغییرات هدایت الکتریکی در چاههای منطقه ازنا در طی  سه سال    ۵۸
نمودار  ۴-۵٫ میانگین مقادیر EC    ۵۹
نمودار ۴-۶ تغییرات  سختی کل در چاههای منطقه ازنا در طی  سه سال    ۶۰
نمودار ۴-۶-۱٫ تغییرات  سختی کل در چاههای منطقه ازنا در طی  سه سال ‌    ۶۱
نمودار ۴-۷٫  میانگین مقادیر‌سختی کل    ۶۲
نمودار۴-۸٫  تغییرات کلرور در چاههای منطقه ازنا در طی  سه سال ‌    ۶۳
نمودار ۴-۸-۱٫ تغییرات کلرور در چاههای منطقه ازنا در طی  سه سال ‌    ۶۴
نمودار۴-۹٫ میانگین مقادیرکلرور    ۶۵
نمودار ۴-۱۰٫ تغییرات سولفات در چاههای منطقه ازنا در طی سه سال    ۶۶
نمودار ۴-۱۰ -۱٫ تغییرات  سولفات در چاههای منطقه ازنا در طی سه سال    ۶۷
نمودار ۴-۱۱٫ میانگین مقادیرسولفات    ۶۸
نمودار ۴-۱۲ تغییرات نیترات در چاههای منطقه ازنا در طی سه سال    ۶۹
نمودار ۴-۱۲-۱٫ تغییرات نیترات  در چاههای منطقه ازنا در طی  سه سال    ۷۰
نمودار۴-۱۳٫  میانگین مقادیرنیترات    ۷۱
نمودار ۴-۱۴ تغییرات  نیتریت در چاههای منطقه ازنا در طی سه سال    ۷۲
نمودار ۴-۱۴ -۱٫ تغییرات نیتریت در چاههای منطقه ازنا در طی سه سال    ۷۳
نمودار۴-۱۵٫   میانگین مقادیرنیترات    ۷۴
نمودار ۴-۱۶ تغییرات فلوئور در چاههای منطقه ازنا در طی سه سال    ۷۵
نمودار ۴-۱۶-۱٫ تغییرات فلوئوردر چاههای منطقه ازنا در طی سه سال    ۷۶
نمودار۴-۱۷٫  میانگین مقادیرفلوئور    ۷۷
نمودار ۴-۱۸٫ تغییرات کلسیم در چاههای منطقه ازنا در طی سه سال    ۷۸
نمودار ۴-۱۸ -۱٫ تغییرات کلسیم در چاههای منطقه ازنا در طی سه سال    ۷۹
نمودار ۴-۱۹٫ میانگین مقادیرکلسیم    ۸۰
نمودار ۴-۲۰٫ تغییرات منیزیم  در چاههای منطقه ازنا در طی  سه سال    ۸۱
نمودار ۴-۲۰-۱٫ تغییرات منیزیم در چاههای منطقه ازنا در طی  سه سال    ۸۲
نمودار۴-۲۱٫ میانگین مقادیرمنیزیم    ۸۳
نمودار ۴-۲۲٫  تغییرات سدیم  در چاههای منطقه ازنا در طی  سه سال ‌    ۸۴
نمودار ۴-۲۲ -۱٫ تغییرات سدیم در چاههای منطقه ازنا در طی  سه سال ‌    ۸۵
نمودار۴-۲۳٫  میانگین مقادیرسدیم ‌    ۸۶
نمودار ۴-۲۴٫  تغییرات پتاسیم در چاههای منطقه ازنا در طی  سه سال    ۸۷
نمودار ۴-۲۴-۱٫ تغییرات پتاسیم در چاههای منطقه ازنا در طی  سه سال    ۸۸
نمودار۴-۲۵٫  میانگین مقادیرپتاسیم ‌    ۸۹
نمودار۴-۲۶٫ هتروتروف    ۹۱
نمودار۴-۲۷٫ کلرسنجی ‌    ۹۲

فهرست نقشه ها
عنوان                                                صفحه

نقشه۴-۱ میزان نیترات مربوط به سال ۹۱    ۹۳
نقشه۴-۲ میزان سختی کل مربوط به سال۹۱    ۹۴
نقشه۴-۳ میزان TDS مربوط به سال ۹۱    ۹۵
نقشه۴-۴ میزان کلسیم مربوط به سال ۹۱    ۹۶
نقشه۴-۵ میزان  EC مربوط به  سال ۹۱    ۹۷
نقشه۴-۶ میزان  نیتریت مربوط به  سال ۹۱    ۹۸
نقشه۴-۵ میزان  منیزیم مربوط به  سال ۹۱    ۹۹

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان نامه بررسی کیفیت میکروبی و شیمیایی آب شرب شهر ازنا”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست