پایان نامه مستند سازی عملیات اجرائی خط اصلی فاضلاب شرق اصفهان

250,000 تومان

هدف: شناسائی مشکلات اجرائی خطوط انتقال درشهرهای پرجمعیت ،تعیین راهکارهای آنی

 

مقدمه
شهر های جنوب شرق اصفهان لکه های جمعیتی می باشند که در قسمت جنوب شرق شهر اصفهان و در مجاور شهر خوراسگان و رودخانه زاینده رود توسعه یافته اند.در گذشته مناطق مذکور روستا ، محله و یا شهرک هایی بوده و پیش بینی می شود و در سالهای آتی با اضافه شدن جمعیت شهر اصفهان و مهاجرت جمعیت سرریز  این شهر به این منطقه رشد جمعیت روند سریع تری به خود گیرد.با توجه به ویژگی های اجتماعی و جغرافیایی منطقه مشکلاتی در خصوص دفع فاضلاب در سالهای گذشته وجود داشته که با افزایش جمعیت ، این مشکلات نیز اضافه میشود.این مساله موجب شد تا طرح جمع آوری و تصفیه فاضلاب این منطقه در دستور کار شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان قرار گیرد.مطالعات مرحله اول و دوم طرح جمع آوری و تصفیه فاضلاب شهر های جنوب شرق به مشاور واگذار گردید و با بررسی و مطالعات جامع صورت گرفته در نهایت دو آلترناتیو به منظور طرح جمع آوری و تصفیه مورد توجه قرار گرفت.در طرح اول فاضلاب منطقه طرح پس از جمع آوری در مجاور شهر های مورد بررسی تصفیه و پساب حاصل به رودخانه زاینده رود منتقل شده و بخشی در کشاورزی منطقه مورد استفاده قرار میگیرد.در طرح دوم با توجه به مجاورت منطقه مورد مطالعات با شهر خوراسگان و خط انتقال فاضلاب شرق اصفهان (این خط فاضلاب شهر خوراسگان و بخشی از شهر اصفهان را به تصفیه خانه فاضلاب شرق اصفهان منتقل می نماید.)و به لحاظ استفاده از امکانات موجود و تسریع در روند اجرایی شدن پروژه ، انتقال فاضلاب این مناطق به خط انتقال فاضلاب شرق و در نهایت به تصفیه خانه فاضلاب شرق مورد بررسی قرار گرفت.در نهایت با توجه به بررسی و مقایسات فنی،اقتصادی،اجرایی و… صورت گرفته ، انتقال فاضلاب این منطقه به خط شرق و در نهایت تصفیه خانه فاضلاب شرق اصفهان به عنوان اولویت اول در نظر گرفته شد.

شهر های جنوب شرق اصفهان از شمال به خوراسگان و منطقه سگزی ، از شرق به صحرای انرژی ، از جنوب به اشکاوند ، راشنان و زردنجان جی ، از جنوب غرب به اصفهانک و چریان،از غرب به دنارت ، ردان،فیزادان و دنارت کراج و از شمال غرب به منطقه شهرستان محدود می گردد.
شهرهای جنوب شرق در سالهای گذشته عموما روستاها و محله هایی بوده اند که در محدوده شهر اصفهان و خوراسگان واقع شده و در حال حاضر شهرک هایی نیز در مجاور آنهای احداث شده و بافت روستاها نیز در حال تغییر و تبدیل شدن به بافت شهری است.به طور کلی این مناطق پذیرای جمعیت سرریز اصفهان می باشند.که به دلیل موقعیت مناسب و مجاورت با رودخانه زاینده رود با این محل مهاجرت کرده و سکنی گزیده اند.
نکته قابل توجه اینکه با توجه به جمعیت حدود یک میلیون و ششصد هزار نفری شهر اصفهان و نرخ رشد ۳۶/۲ در این شهر در دهه گذشته ، در صورتی که این نرخ رشد در شهر ادامه یابد ، جمعیت شهر در ۳۰ سال آینده دو برابر شده و مازاد جمعیتی باید به حومه اصفهان منتقل و ساکن شوند.سکنی از نقاطی که می تواند پذیرایی بخشی از جمعیت مذکور باشند شهر های جنوب شرق اصفهان می باشد که در این طرح مورد مطالعه قرار گرفته اند.به همین دلیل یکی از مواردی که اجرای طرح های زیربنایی در این شهر را ضروری نموده است همین عامل می باشد.
شهر های جنوب شرق از طریق جاده مشتاق و ارغوانیه به شهر اصفهان و خوراسگان متصل شده و از طریق جاده خوراسگان به محور اصفهان – تیران متصل می شوند.علاوه بر این شهرک تحقیقات انرژی از طریق جاده مجاور این سایت به شهر های جنوب شرق اصفهان و از طرفی به بخش کوهپایه متصل می شوند.رودخانه زاینده رود نیز همانند سایر رودخانه ها نقش غیر قابل انکاری در پیدایش و رشد تمدن در منطقه داشته است مناطق مورد بررسی در زمینه های کشاورزی ، دارای استعداد رشد بوده و موقعیت مکانی و قرار گرفتن در کنار رودخانه زاینده رود ، همگی از توانمندی های آن می باشد که نویدبخش روند سریع پیشرفت های آتی آن محسوب می گردد.

12 در انبار

توضیحات

پایان نامه مستند سازی عملیات اجرائی خط اصلی فاضلاب شرق اصفهان ،چالشها،راهکارها (بلال)

 

پایان نامه مستند سازی عملیات اجرائی خط اصلی فاضلاب شرق اصفهان ،چالشها،راهکارها (بلال) فهرست

مقدمه………………………………………..۱

فصل اول

۱-۱ مشخصات جمعیتی شهرستان اصفهان ……………. ۴

۲-۱مشخصات جمعیتی شهرهای جنوب شرق اصفهان ………………… ۵

۳-۱ استراتژی کلی جمع آوری انتقال و تصفیه فاضلاب مناطق جنوب شرق ………………………. ۶

۴-۱ نتیجه گیری …………………….. ۹

۵-۱ مشخصات گزینه انتقال به تصفیه خانه فاضلاب شهرهای …………………………. ۱۰

۶-۱ برآورد ریالی طرح ها ………………………………………… ۱۰

فصل دوم

۱-۲ طرح فاضلاب خیابان بلال ………………………………….. ۱۲

۲-۲ سیر اجرای پروژه …………………………………….. ۱۳

۳-۲ روش اجرا ………………………………………… ۱۴

۴-۲ مزایای اجرای پروژه بلال ……………………………. ۱۵

۵-۲ پروژه اصلاح لوله کلکتور فاضلاب خیابان بلال …………………….. ۱۷

۶-۲ جزئیات اجرای کار ………………………………….. ۱۸

۷-۲ پروژه عبور کلکتور از خیابان بزرگمهر …………………………….۱۹

۸-۲ جزئیات اجرای کار ………………………….. ۲۰

فصل سوم

۱-۳ راه کارهای بهبود شبکه فاضلاب اصفهان…………………………۲۴

۲-۳ نتایج هیدرولیکی شبکه های فاضلاب اصفهان…………………………۲۷

۳-۳ بررسی هیدرولیکی شبکه موجود……………………………..۲۷

۴-۳ بررسی گزینه های ارتقای ظرفیت شبکه وضع موجود …………………….۳۰

۵-۳ بررسی روش های و گزینه های عملی به منظور رفع مشکلات شبکه موجود………………….۳۱

۶-۳ افزایش ظرفیت هیدرولیکی مجاری در محل (افزایش قطر)………………….۳۲

۷-۳ احداث فاضلابرو موازی………………………………۳۷

۸-۳ ارزیابی اقتصاد گزینه های بهبود و ارتقای ظرفیت شبکه اصلی………………..۴۹

۹-۳ امکان سنجی جابجایی تصفیه خانه جنوب…………………………… ۵۰

۱۰-۳ انتقال بار تصفیه خانه جنوب به موقعیت پیشنهادی واقع در ضلع جنوب شرقی شهر اصفهان……… ۵۳

فصل چهارم

۱-۴ عوامل مخرب لوله های بتنی …………………………….. ۵۶

۱-۱-۴ خرابی فیزیکی ……………………………… ۵۶

۲-۱-۴ خرابی شیمیایی …………………………….. ۵۷

۳-۱-۴ خوردگی بیولوژیکی ………………………….. ۵۸

۲-۴ خوردگی میکروبیولوژیک در لوله های فاضلاب ……………………. ۶۱

۳-۴ غلظت مواد آلی ومواد مغذی ……………………………۶۳

۴-۴ غلظت سولفات …………………………………۶۴

۱-۴-۴ PH……………………..64

۲-۴-۴ سرعت جریان ………………………. ۶۴

۳-۴-۴ زمان ماند ………………………..۶۵

۴-۴-۴ مساحت قابل دسترس …………………….. ۶۵

۵-۴-۴ نسبت   H/D در ضلاب روها …………….۶۵

۶-۴-۴ درجه رطوبت ………………۶۵

۵-۴ تهویه نامطبوع شبکه ………………….۶۶

۱-۵-۴ بوی سمیت سولفید هیدروژن ………………..۶۶

۲-۵-۴ مکانیزم خوردگی بیولوژیکی از دید محققین ……………۶۶

۶-۴ خوردگی در اثر قارچ ها …………………….۶۷

۷-۴ خوردگی در اثر سولفات ها ……………….۶۸

فصل پنجم
نقشه ها و پروفیل ها ……………….

دیتال حوضچه ها…………………

فصل ششم

نتیجه گیری …………………… ۷۰

منابع و ماخذ …………………………. ۸۵

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان نامه مستند سازی عملیات اجرائی خط اصلی فاضلاب شرق اصفهان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست