پروژه طراحی شبکه توزیع آب شهر مبارکه در واتر جمز

85,000 تومان

پروژه طراحی شبکه توزیع آب شهر مبارکه در واتر جمز :

انواع شبکههای لولهکشی آب :

شبکه لولهکشی بخشی از تأسیسات آبرسانی است که وظیفهی رسانیدن آب را به مصرفکنندگان به عهده دارد. شبکه پخش آب پیرامون ۵۰ تا ۹۰ درصد همه هزینهتأسیسات آبرسانی را به خود اختصاص میدهد. چون تغییر دادن لولههای یک شبکه پس از چند سال کار، هزینه سنگینی را لازم میسازد، در محاسبهی شبکه لولهکشی جمعیت ۲۵تا ۴۰ سال آینده را مبنای طرح قرار میدهند.

18 در انبار

توضیحات

پروژه طراحی شبکه توزیع آب شهر مبارکه در واتر جمز

پروژه طراحی شبکه توزیع آب شهر مبارکه در واتر جمز :

انواع شبکههای لولهکشی آب :

شبکه لولهکشی بخشی از تأسیسات آبرسانی است که وظیفهی رسانیدن آب را به مصرفکنندگان به عهده دارد. شبکه پخش آب پیرامون ۵۰ تا ۹۰ درصد همه هزینهتأسیسات آبرسانی را به خود اختصاص میدهد. چون تغییر دادن لولههای یک شبکه پس از چند سال کار، هزینه سنگینی را لازم میسازد، در محاسبهی شبکه لولهکشی جمعیت ۲۵تا ۴۰ سال آینده را مبنای طرح قرار میدهند.

از نظر سیستم پخش آب میتوان شبکه لولهکشی را به سه گونه طرح نمود.

شبکههای شاخهای :

این شبکهها برابر شکل  مانند درخت هستند و سادهترین نوع شبکهها را تشکیل میدهند. جریان آب در آنها همیشه یک طرفه و از سوی شاخهی بزرگتر به شاخهی کوچکتر متوجه میباشد. محاسبهی این شبکهها ساده ولی عیب مهم آنها اینست که هنگام شکستن قطعه لولهای همه بخشها پشت سر آن قطعه بیآب میمانند. به جز آن در انهای شاخهها ممکن است آب به علت کمی مصرف مدتی ساکن بماند که در تغییر مزه آن بیتأثیر نیست و نیز درین شبکهها به علت یکسو بودن همیشگی جریان و کم بودن سرعت در شاخههای فرعی امکان تهنشینی بیشتری هست.

شبکههای حلقهای :

اگر مانند شکل انتهای شاخههای شبکه شاخهای را به همدیگر وصل نماییم شبکه حلقهای به دست میآید. در این شبکه جریان آب در لولهها بسته به جای مصرف تغییر جهت میدهد و هر ناحیه از دو یا چند جهت امکان آبرسانی دارد. این شبکهها عیبهای شبکههای شاخهای را ندارند ولی هزینه ساختمان آنها بیشتر و محاسبهی آنها به علت مشخص نبودن جهت جریان در لولهها مشکلتر میباشد.

شبکههای درهم :

چون ساختمان شبکههای حلقهای خیلی گران تمام میشوند و همیشه در همه جاها با صرفه نیستند از این رو پیشنهاد میگردد برای شبکه بوستان از ترکیب هر دو گونه شبکه استفاده شود.

محاسبهی شبکههای لولهکشی آب

منظوراز محاسبهی شبکه لولهکشی آب تعیین قطرهای مناسب و محاسبهی فشار در نقاط گوناگون شبکه میباشد. محاسبات هیدرولیکی برای تعیین قطر مناسب برای لولههای یک شبکه نظیر لولههای انتقال آب میباشد که در مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

شبکههای توزیع بایستی حداقل با توجه به دو مورد ذیل طراحی گردند.

۱- براساس دبی حداکثر ساعتی مصرف و با توجه به حداقل فشار محاسبه گردد.

۲- براساس دبی حداکثر مصرف روزانه به اضافه مصارف آتشنشانی (فشارهای مجاز شبکه برای آتشنشانی) کنترل شود.

 

فهرست                                                شماره صفحه

فصل اول: کلیات                                                        ۱

موقعیت و حدود جغرافیایی شهرستان مبارکه                    ۱

مبارکه؛ شهر تلاقی صنعت و تاریخ                                 ۳

عوامل طبیعی و ویژگی‌های جغرافیایی                            ۳

ترکیب خاک                                                              ۴

عوامل اجتماعی و فرهنگی                                          ۴

مبارکه شهر ۵۰۰ اثر تاریخی                                       ۵

صنایع و معادن                                                      ۵

کشاورزی و دام داری                                               ۶

وجه تسمیه و پیشینه تاریخی                                     ۶

وضع کشاورزی                                                     ۷

واحد پارکها و فضای سبز                                             ۸

عامل مهم گردشگری در محیط شهری                            ۱۰

 

فصل دوم : بررسی آب وهوا                                      ۱۱

نیاز آبی در کشور و استان اصفهان                              ۱۱

توده­های هوایی منطقه                                          ۱۲

 

فصل سوم : مصرف سرانه و نیاز آبی                        ۱۵

مقدمه                                                          ۱۵

مصارف آب                                                    ۱۸

فاکتورهای موثر بر روی میزان مصرف آب                  ۱۸

اندازه و وسعت                                             ۲۰

خصوصیات رفتاری مردم                                  ۲۰

صنایع                                                        ۲۰

مراکز تجاری                                              ۲۱

شرائط آب و هوائی                                      ۲۱

هزینه                                                       ۲۱

فشار آب در سیستم توزیع                             ۲۲

کیفیت آب                                                  ۲۲

نیاز سرانه آبی یا میزان تقاضا برای آب                ۲۳

مصارف خانگی                                             ۲۳

ضریب حداکثر مصرف روزانه                                  ۲۸

اطلاعات آماری مربوط به اصفهان و حومه                  ۲۹

فصل چهارم : برآورد و پیش بینی جمعیت در شهرستان مبارکه   ۲۹

مصرف سرانه در سالهای آماری شهرستان مبارکه     ۳۰

میزان مصرف کل آب در شهرستان مبارکه طی سالهای مختلف آماری   ۳۰

محاسبه جمعیت با استفاده از معادله های جمعیت و دوره طرح ۳۰ ساله          ۳۱

 

فصل پنچم : معرفی نرم افزار WaterGEMS

انواع شبکه های توزیع آب              ۳۳

عامل توزیع آ‏ب در شبکه             ۳۵

خلاصه ای از مراحل کار با نرم افزار WaterGEMS

سرعت                                                ۳۷

فشار                                                  ۳۸

 

فصل ششم : ‏لیود های شبکه آبرسانی طراحی شده با نرم افزار WaterGEMS

فصل هفتم: انواع شبکه‌های لوله‌کشی آب           ۴۱

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پروژه طراحی شبکه توزیع آب شهر مبارکه در واتر جمز”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست